La nivelul localitatii functioneaza trei scoli cu clasele I-VIII si anume :
  • Scoala Capitan Marasanu Stroesti;
  • Scoala Ciresu;
  • Scoala Dianu;
Şcoala Stroesti
     Începutul organizării şcolare în satul Stroeşti a avut loc imediat după mişcarea revoluţionară din anul 1821 condusă de Tudor Vladimirescu. Ca învăţător la această şcoală a lucrat un cantor bisericesc numit Miroiu, care pentru această muncă venea din satul Dianu. Frecventau această şcoală câţiva copii, din rândul cărora lipseau fetele. Nu se lucra în fiecare zi, ci periodic, după posibilităţile învăţătorului. Conţinutul învăţământului dintr-o zi se rezuma la memorarea unor poezii şi de regulă a rugăciunilor, iar pentru scrierea unor litere din limba slavonă şi a cifrelor, se folosea nisipul.
     Ordinul de înfiinţare a unei şcoli în satul Stroeşti a fost dat de organele de drept în anul 1840.

Şcoala Cireşu
     Ordinul pentru înfiinţarea acestei şcoli a fost emis în anul 1838.
Scoala_CiresuEducaţia şi cultura au fost dintotdeauna o prioritate a stroeştenilor şi de aceea Primăria Stroeşti continua să investească în oameni.
Proiectul pentru "Prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii în mediul rural", ce se va desfăşura între anii 2007-2013, speră să-şi atingă toate obiectivele propuse:
- facilitarea accesului şi participării în învăţământul primar şi secundar pentru 40 de preşcolari şi 120 de şcolari din mediul rural aflaţi la risc de abandon / părăsire timpurie a şcolii
- sporirea gradului de implicare al părinţilor în activităţile desfăşurate de şcoală pentru prevenirea fenomenului de părăsire timpurie
- îmbunătăţirea gradului de conştientizare în comunitate faţă de riscurile generate de fenomenul de părăsire timpurie a şcolii prin promovarea unor campanii de informare
- creşterea gradului de menţinere în sistemul educaţional pentru elevii aflaţi în situaţii de părăsire timpurie a şcolii
- creşterea calităţii actului educaţional
- creşterea implicării părinţilor în actul educaţional
- creşterea implicării comunităţii rurale şi a instituţiilor locale în reducerea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii.

Actualmente, toate scolile sunt intretinute foare bine prin grija administratiei locale.
     Scolile Stroesti si Ciresu au fost reabilitate cu fonduri de la Banca Mondiala si Guvernul Romaniei fiind reabilitate si dotate la nivelul scolilor din Uniunea Europeana.
     Incadrarea este de exceptie, numai cu cadre didactice, foarte bine pregatite, motiv pentru care si rezultate la invatatura ale elevilor sunt bune si foarte bune.
     Este de remarcat faptul ca si parintii elevilor colaboreaza foarte bine cu scoala contribuind din plin la imbunatatirea nivelului instructiv – educativ.

Grădiniţe:
  • Stroeşti
  • Cireşu