- Infiinţarea reţelei de canalizare în toată comuna, lucrare care va începe în anul 2012 şi se va termina în anul 2015;
- Extinderea alimentării cu apă în satele Dianu şi Obroceşti, lucrare care va începe în anul 2012 şi se va finaliza în anul 2013;
- Asfaltarea tuturor străzilor ce pleacă din DJ 676 şi din cele doua drumuri comunale: DC 131 Stroeşti-Obroceşti, DC 132 Stroeşti-Dianu;
- Amenajare teren fotbal şi anexe la centrul comunei cu tribune, vestiare şi alte anexe;
- Monumentul eroilor din satul Dianu;
- Modernizarea aleilor pietonale în cimitirele din satele Cireşu şi Pojogi-Cerna;
- Construirea unui sopron nou la Biserica noua din Cireşu;
- Modernizarea centrului civic al comunei;
- Extindere sediu primărie;
- Reabilitarea şi modernizarea islazurilor comunale.