Localizare Imprimare


Comuna este situată la 76 km distanţă de municipiul Râmnicu Vâlcea, 15 km distanţă de Horezu şi 15 km distanţă de Berbeşti. Mai precis, este situată în partea central-vestică a judeţului, în Subcarpaţii Olteniei, la poalele de vest ale Măgurii Slătioarei, pe valea râului Cerna.