Logare utilizatoriGet Adobe Flash player

Prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a scolii in mediul rural - Resursele alocate pentru implementarea proiectului Imprimare Email
Index articol
Prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a scolii in mediul rural
Metodologie
Rezultate anticipate
Resursele alocate pentru implementarea proiectului
Managementul proiectului
Sustenabilitatea proiectului
Poze activităţi
Toate paginile

RESURSELE ALOCATE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Activităţile derulate cu preşcolarii si şcolarii se realizează intr-o grădiniţa si intr-o scoală din comuna. Se achiziţionează 4 calculatoare, 4 laptop-uri, 3 videoproiectoare, 3 ecrane de proiecţie, 4 imprimante multifuncţionale, 1 tel/fax, 3 TV, 3 DVD, 4 scannere, 3 table electronice de scris, 1 camera video, 1 aparat foto digital, 90 de mese şcolari si preşcolari, 90 scaune de scaune şcolari si preşcolari, 1 fiset, 10 dulapuri, 3 frigidere, 1 copiator color A3, 11 birouri, un microbuz, 11 scaune birouri.

Pentru echipa de management se pune ia dispoziţie un birou in scoală centrala. Aparatura si echipamentele sunt necesare asistării invatarii intr-un mod interactiv, centrat pe elev, atractiv si personalizat.
Frigiderele sunt necesare depozitarii suplimentului nutritiv ce se serveşte copiilor. Cadrele didactice implicate vor fi formate de 2 formatori acreditaţi de MEDC.

Cadre didactice:
-1 cadru didactic preşcolari grădiniţa invatare asistata -16 luni
-1 cadru didactic preşcolari grădiniţa de vara - 4 luni
-1 cadru didactic preşcolari activităţi extracurriculare - 8 luni
- 6 cadre didactice şcolari pentru programul de dupa scoală - 16 luni
- 4 cadre didactice şcolari pentru scoală de vara si activităţi extracurriculare - 8 luni Psihologul aplica teste curriculare in vederea stabilirii lacunelor, realizează evaluarea psihopedagogica iniţiala a fiecărui beneficiar pentru stabilirea planurilor de acţiune si planificarea activităţii. La sfârşitul programului se va realiza evaluarea finala a fiecărui beneficiar.

Pentru desfăşurarea activităţilor cu părinţii asistentul social va realiza anchete sociale si planuri de intervenţie, iâr psihologul va face evaluări psihologice (cand este necesar). Aceştia oferă servicii de consiliere sociala, respectiv psihologica. Pentru sprijinirea familiilor copiilor cu situaţie materiala precara se acorda sprijin material.

Activităţile extracurriculare se realizează pe durata vacantei de asistent social, psiholog si cadre didactice
Activităţile de orientare/ consiliere si asistenta educaţionala sunt implementate de asistentul social si psiholog
Se achiziţionează un microbuz (sub forma de leasing) pentru transportul copiilor la domiciliu dupa finalizarea activităţilor şcolare, precum si pentru deplasarea in timpul vacantelor pentru activităţile şcolare si cele extracurriculare. Se angajează un şofer Zilnic copiii primesc supliment nutritiv - activitate subcontractata. 
Cod poştal : 247665
Telefon : 0250.866.178; 0250.866.665
Fax : 0250.866.189
E-mail : stroesti@vl.e-adm.ro