Logare utilizatoriGet Adobe Flash player

Prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a scolii in mediul rural - Rezultate anticipate Imprimare Email
Index articol
Prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a scolii in mediul rural
Metodologie
Rezultate anticipate
Resursele alocate pentru implementarea proiectului
Managementul proiectului
Sustenabilitatea proiectului
Poze activităţi
Toate paginile

REZULTATE ANTICIPATE

1 Facilitarea accesului si participării in invatamantul primar si secundar pentru 40 de preşcolari si 120 de şcolari din mediul rural aflaţi la risc de abandon/parasire timpurie a scolii, pe perioada proiectului:
- 20 preşcolari beneficiari de Invatare asistata
- 40 preşcolari beneficiari de programul grădiniţa de vara
- 40 preşcolari beneficiari ai activităţilor extracurriculare
- 120 de şcolari beneficiari de activităţi de educaţie remediala prin programe scoală dupa scoală an (din care 40 invatamant primar, 80 beneficiari invatamant gimnazial)
- 60 elevi beneficiari de servici de orientare, consiliere si asistenta educaţionala
- 60 elevi beneficiari de activitatea scoală de vara
- 60 elevi beneficiari de activităţi extracurriculare
-13 cadre didactice formate si implicate in proiect
- realizarea de achiziţii de echipamente si materiale didactice care sprijină îmbunătăţirea calităţii actului educaţional

2. Sporirea cu 60 % a gradului de implicare al părinţilor in activităţile desfăşurate de
scoală pentru prevenirea fenomenului de părăsire timpurie, pe durata proiectului
- 30 de familii beneficaire de sprijin financiar
- 160 de părinţi participanţi la întâlnirile organizate pentru prezentarea proiectului
- 100 de parlnti beneficiari de servicii de consiliere sociala si psihologica, orientare, consiliere si asistenta educaţionala

3. îmbunătăţirea cu 70 % a gradului de conştientizare in comunitate fata de riscurile
generate de fenomenul de părăsire timpurie a scolii prin promovarea unor campanii
de informare pe toata perioada proiectului
- 2 conferinţe de presa (pentru lansarea si finalizarea proiectului)
- 5 apariţii la emisiuni TV
-14 întâlniri organizate in comuna pentru Informare despre proiect
- diseminarea a 1500 de pliante, 1500 fluturaşi, 800 de broşuri, 50 afişe
- realizarea a 6 convenţii de colaborare cu instituţii locale 
Cod poştal : 247665
Telefon : 0250.866.178; 0250.866.665
Fax : 0250.866.189
E-mail : stroesti@vl.e-adm.ro