Logare utilizatoriGet Adobe Flash player

Prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a scolii in mediul rural - Metodologie Imprimare Email
Index articol
Prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a scolii in mediul rural
Metodologie
Rezultate anticipate
Resursele alocate pentru implementarea proiectului
Managementul proiectului
Sustenabilitatea proiectului
Poze activităţi
Toate paginile


METODOLOGIE


Desfăşurarea de acţiuni de mediatizare, vizibilitate a proiectului si campanie de sensiblizare (lunile 1-24):
- 2 conferinţe de presa, trimestrial se trimit comunicate de presa mass-mediei,
- se organizează 7 intalniri in comuna pe temele propuse in campanie in lunile 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 la care sunt invitate: cadre didactice, reprezentanţi instituţii, părinţi, urmarindu-se crearea de retele/parteneriate pentru sprijinirea educaţiei
- se organizează 7 intalniri in scoală pentru informare vis-a-vis de proiect in lunile 2,4,7,10,13,15,19
- se disemineazal 500 de pliante, 1500 fluturaşi, 800 de broşuri, 50 afişe
- realizarea de convenţii de colaborare cu instituţii locale

Activităţi destinate preşcolarilor (lunile 5-24):
Pe durata anului şcolar:
- învăţare asistata se va desfăşura pe perioada de 8 luni de gradinita/an pentru 20 copii preşcolari cu dizabilitati/ dificultăţi de invatare; dupa orele de program cate 10 ore/ săptămâna (2 şedinţe copil beneficiar) de catre cadrul didactic de sprijin monitorizat de psiholog.
Pe durata vacantei:
- grădiniţa de vara pentru 40 copii, cate cate 2 luni/ an, prezenta zilnica cate 4 ore/ zi (luni - vineri). Selecţia este realizata de psiholog si cadrele didactice din grădiniţe. Se vor aplica teste curriculare in vederea stabilirii lacunelor se va realiza evaluarea psihopedagogica iniţiala a fiecărui beneficiar pentru stabiliriea planurilor de acţiune si planificarea activităţii. La sfârşitul programului se va realiza evaluarea finala a fiecărui beneficiar. Activitatea este realizata de 1 cadru didactic de sprijin grădiniţa (4 luni;2 luni/an)
- activităţi extracurriculare pentru 40 de preşcolari -5 excursii si 5 drumeţii organizate de catre psiholog, asistent social si 1 cadru didactic grădiniţa (8 luni, 4 luni/an) implicate in programele grădiniţa de vara, coordonaţi de asistentul manager. Excursiile au o durata de 8-10 ore iar drumeţiile de 3 ore.

Activităţi destinate şcolarilor (lunile 5-24)
Pe durata anului şcolar
- programul scoală dupa scoală se desfăşoară dupa orele de curs, pentru 120 beneficiari (40 învăţământ primar, 80 învăţământ gimnazial) :cate 2 ore/zi, 3 zile/ săptămâna cu 6 cadre didactice, cate un cadru didactic la 20 elevi
- orientare, consiliere si asistenta educaţionala pt 60 elevi - şedinţe de consiliere individuala si de grup

Pe durata vacantei
- scoala de vara -se va realiza selecţia a 60 beneficiari in ultimele luni de scoală de către cadrele didactice implicate impreuna cu psiholog. Programul se desfăşoară de către 4 cadre didactice (4 cadre didactice/ grupa; 4 grupe a cate 15 elevi), 3 ore/zi, zilnic (luni- vineri), 4 luni-2 luni / an in timpul vacantei de vara
- Activităţi extracurriculare organizate de asistent social, psiholog, cadrele didactice coordonaţi de asistentul manager pentru 60 elevi. Excursiile au o durata de 8-10 ore iar drumeţiile de 3 ore. Beneficiari sunt cate 60 elevi pentru fiecare activitate prin rotaţie, 8 luni-4 luni/an.

Activităţi pentru părinţi (lunile 3-21)
- organizează pentru 160 părinţi întâlniri cu cadrele didactice pentru prezentarea proiectului, identificarea de activităţi din scoală in care pot fi implicaţi si părinţii
- oferă servicii de consiliere sociala si psihologica, orientare, consiliere si asistenta educaţionala pentru 100 părinţi/ aparţinători legali ai acestora
- sprijin financiar pentru 30 de familii cu probleme sociale/financiare grave Activitate desfăşurata de asistentul social si psiholog. 
Cod poştal : 247665
Telefon : 0250.866.178; 0250.866.665
Fax : 0250.866.189
E-mail : stroesti@vl.e-adm.ro