Logare utilizatoriGet Adobe Flash player

Prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a scolii in mediul rural Imprimare Email
Index articol
Prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a scolii in mediul rural
Metodologie
Rezultate anticipate
Resursele alocate pentru implementarea proiectului
Managementul proiectului
Sustenabilitatea proiectului
Poze activităţi
Toate paginile

OBIECTIVE SPECIFICE
 1. Facilitarea accesului si participării in Învăţământul primar si secundar pentru 40 de preşcolari si 120 de şcolari din mediul rural aflaţi la risc de abandon/parasire timpurie a scolii, pe perioada a 24 de luni
 2. Sporirea cu 60 % a gradului de implicare al părinţilor in activităţile desfăşurate de scoală pentru prevenirea fenomenului de părăsire timpurie, pe durata proiectului
 3. îmbunătăţirea cu 70 % a gradului de conştientizare in comunitate fata de riscurile generate de fenomenul de părăsire timpurie a scolii prin promovarea unor campanii de informare pe toata perioada proiectului


ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

 1. Angajare echipa (lunile 1, 5): in luna 1: manager proiect, asistent manager,responsabil financiar, contabil, consilier juridic, in luna 5: 1 asistent social, 1 psiholog, 13 cadre didactice pentru activităţi cu preşcolari (3 cadre) si şcolari (10 cadre), 2formatori.Se subcontracteaza o firma pentru asigurarea hranei zilnice
 2. Amenajarea spaţiului (1 sala dintr-o grădiniţa si 2 sali dintr-o scoală ) (lunile 1-5) - spaţiul necesita următoarele lucrări: montare termopane, refacere podea, tavan fals regips, lambriuri zugrăveli
 3. Desfăşurarea de acţiuni de mediatizare si vizibilitate a proiectului (lunile 1-24): - conferinţe de presa la inceputul si finalul proiectului; trimestrial se transmit comunicate de presa mass-mediei; in lunile 4, 8, 12, 20 si 24 membrii echipei participa la emisiuni TV; se organizează 14 întâlniri in comuna pentru informare despre proiect. La acţiunile de informare se prezintă finanţatorul, aplicantul, proiectul si se respecta regulile de vizibilitate din Manualul de identitate Vizuala. Activitatea este coordonata de asistentul manager
 4. Campanie de informare pentru creşterea gradului de conştientizare in vederea prevenirii si reducerii fenomenului de părăsire timpurie a scolii ( lunile 1-21): se organizează întâlniri in comunitate: stabilirea temelor, realizarea materialelor, anunţuri, invitarea cadrelor didactice, autorităţilor locale, părinţilor, membrii din comunitate, diseminarea de materiale informative. Se urmăreşte crearea unei retele/parteneriat intre scoală, instituţii locale/judeţene, servicii sociale, de ocupare si sănătate, precum si promovarea principiului egalităţii de şanse si de gen, dezvoltarea durabila
 5. Achiziţii (lunile 1-5): 4 calculatoare, 4 laptop-uri, 3 video proiectoare, 3 ecrane deproiecţie, 4 imprimante multifuncţionale, 1 tel/fax, 3 TV, 3 DVD, 4 scannere, 3 tableelectronice de scris, 1 camera video, 1 aparat foto digital, 90 de mese şcolari sipreşcolari, 90 scaune de scaune şcolari si preşcolari, 1 fiset, 10 dulapuri, 3 frigidere,1 copiator color A3, 11 birouri, 11 scaune birouri, un microbuz.Va fi subcontractata o firma de catering pentru asigurarea hranei zilnice pt copiiiintegraţi pe proiect.
 6. Formarea cadrelor didactice ( lunile 2-5) - este destinata unui număr de 13 cadre didactice ce isi desfăşoară activitatea in instituţiile şcolare din comuna: 4 scoli si 3 grădiniţe si se va concentra pe dobândirea de abilitaţi si competente necesare desfăşurării activităţilor proiectului atat pentru preşcolari si şcolari din invatamantul primar si secundar (educaţie remedíala, predare centrata pe elev, invatare asistata, metode active de predare - invatare), cat si pentru părinţi ("scoală părinţilor", implicarea părinţilor in activităţi şcolare, crearea unui parteneriat activ intre scoala-com unitate).
 7. Activităţi destinate unui număr 40 preşcolari din 3 gradinte din comuna ( lunile 5-24):
   Pe durata anului şcolar:
  • Invatare asistata pt 20 de preşcolari ce presupune elaborarea de materiale didactice si de invatare, adaptarea acestora la specificul si nevoile preşcolarilor cu dificultăţi de invatare, aplicarea acestora in activitatea de invatare prin echipa :educatoare - cadru didactic de sprijin.
   Pe durata vacantei:
  • Activităţi de adaptare a curricumului din invatamantul preşcolar pentru formarea competentelor cheie necesare debutului şcolar si aplicarea acestora in cadrul programului grădiniţa de vara; Beneficiari sunt 40 preşcolari care din diverse motive nu si-au însuşit curricula şcolara minimala pentru debut şcolar
  • Activităţi extracurriculare pentru 40 beneficiari vizează perioada vacantelor de vara si constau in activităţi de recreere, de socializare si petrece a timpului liber intr-un mod cat mai plăcut.
 8. Activităţi destinate unui număr de 120 şcolari din 4 scoli din comuna pentru prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a scolii (lunile 5-24). Pe durata anului şcolar:
  • Activităţi de educaţie remedíala prin programe scoală dupa scoală destinat unui număr de 120 elevi din ciclurile primar si gimnazial din 4 scoli din comuna , care au performante şcolare scăzute si pe cei care din diferite motive (sociale, familiale, de sănătate) sunt la risc de a abandona/parasii timpuriu scoală Elevii vor primi sprijin in realizarea temelor, însuşirea curriculei şcolare, consolidarea cunoştinţelor dobândite.Se urmareaste si implicarea părinţilor in aceasta activitate prin prezenta acestora (acolo unde este posibil) periodic la activităţile pentru care sprijinul copilului din partea familiei este absolut necesara. Programele sunt bazate pe nevoile de invatare identificate si pe corectarea dificultăţilor constate in citit, scris, socotit si abilităţile de invatare. Predarea va fi centrata pe elev, personalizata, cu caracter interactiv, cu implicarea activa si responsabilizarea părinţilor.
  • Orientare/ consiliere ai asistenta educaţionala pentru 60 elevi: se va desfăşura de catre psiholog. Se are in vedere realizarea activităţii de consiliere educaţionala in vederea reducerii abandonului şcolar, implicării familiei; realizarea activităţii de orientare şcolara si profesionala pentru elevii care finalizează un ciclu şcolar.
  • Pe durata vacantei:
  • Scoală de vara se desfăşoară pe perioada vacantei de vara pentru 60 elevi din ciclul gimnazial din comuna. Pe perioada verii elevii vor primi sprijin pentru consolidarea curriculei şcolare si consolidarea cunoştinţelor dobantite in anul şcolar anterior.
  • Activităţile extracurriculare pentru 60 beneficiari vizează perioada vacantelor de vara si constau in activităţi de recreere, de socializare si petrece a timpului liber intr-un mod cat mai plăcut.
 9. Atat preşcolarii cat si şcolarii vor beneficia de hrana zilnica atat pe perioada activităţilor desfăşurate in timpul anului şcolar, cat si pe perioada vacantelor.
 10. Activităţi pentru părinţi (lunile 3-21):
 • - intalniri intre părinţi si cadre didactice pentru 160 de părinţi; oferirea de servicii de consiliere sociala si psihologica, sprijin financiar lunar pt 30 de familii, orientare, consiliere si asistenta educaţionala; activităţi de tip scoală părinţilor pentru 100 de părinţi


 
Cod poştal : 247665
Telefon : 0250.866.178; 0250.866.665
Fax : 0250.866.189
E-mail : stroesti@vl.e-adm.ro